درباره عنوان

قاصد روزان ابری داروگ! کی می رسد باران( نیما یوشیج)

داروگ که در گویش مازندرانی به معنای قورباغه درختی است؛ نماینده باران و نمادی از  آزادی، امید و ظهور است. فرهنگ انتظار و ظهور، بن مایه بسیاری از اندیشه های بشری از جمله فرهنگ ایرانی و اسلامی است و ایرانی در گذرگاه تاریخ از زمانه هویت گرفتن تا زمانه ما چشم انتظار حقیقت هستی و رسیدن به کمال و تعالی است و بی شک علم و فرهنگ از مهم ترین عوامل بسترساز این حادثه عظیم و روی دادنی به شمار می آید.

نام داروگ هم امید به آینده روشن و هم تلاش در یافتن و ساختن خویش است.

/ 1 نظر / 31 بازدید
عقيل پورخليلي

سلام استاد گرانقدر و همشهري عزيز . باعث افتخار و مباهات بنده است وقتي ديدم به اين درجه ي رفيع علمي دست يافته ايد . ما كه در همان مقام بيسوادي خود درجا مي زنيم ولي با ديدن افراد سخت كوشي مانند شما اميدوار باقي مي مانيم . امسال براي اولين بار چند جا براي مصاحبه دكتري رفتم ولي از اينكه نتوانستم خوب به سوالت پاسخ دهم احساس خوبي نداشتم از بس كه تمام وقت در خدمت دانش آموزان بودم و مطالعه نداشتم . سپاس . تنكابني ريكا