نقد دیدگاه غربی 1

از نشانه های اقتدار ملی، باورمندی و اعتماد به نفس درزمانی و همزمانی است. ملتی که پیشینه درازدامن چند هزار ساله دارد، از قرار گرفتن در محدوده تحمیلی و هژمونیک غربی و تعریف شدن از نگاه آنان ابا دارد؛ غربی که در تقابلی خودساخته خود را مرکز، و ملتهای دیگر  بویژه شرقیان را «دیگری و حاشیه» می داند تا بدین وسیله با ایجاد باورمندی ایدئولوژیک به آن ملتهای «دیگر» بفهماند که «خود را در آیینه غرب باید دید». بیاییم خود را در تعریف غربیان، خاورمیانه نخوانیم و با بازخوانی هویتی و معرفتی باور کنیم که به قول نظامی:

همه عالم تن است و ایران دل       نیست گوینده زین قیاس خجل

چون که ایران دل جهان باشد         دل ز تــــن بــه، یقــیــن باشـــد

ابیات فوق درست عکس نگاه غربی را اثبات می کند، اینکه در تاریخ تفکر ما، ایران به منزلة دل عالم و مرکز هستی است نه غرب. از این روست که نباید چشم بسته به تقلید و اقتباس از مظاهر غربی در عرصه های فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... پرداخت؛ زیرا از رهگذر این اقتباس چیزی جز نفی عزت ملی، سرکوب اندیشه بومی و از دست دادن اعتماد به نفس، وابستگی و مصرف زدگی  حاصل فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی نخواهد شد.

/ 1 نظر / 27 بازدید
متین

سلام دوست خوبم وبلاگت خیلی باحاله مطالب بسیار جالبی داری ما هم یه سایت تو زیمنه موسیقی و فیلم داریم اگر دوست داشتی یه سری هم به ما بزن موفق باشی . www.Melodyhaa.com