پیوند اشک و مشک

شهادت امام حسین(ع) و یاورانش تسلیت:

مشکی از اشک به دوش مژه دارم شب و روز

                                           عشق تو داده به من منصب سقایی

/ 0 نظر / 71 بازدید